Iné

Slovnaft, CHÚV, SR 2008
Rockwell Automation - Redundant CLX, RSViewSE
Revamp NaOH a HCl nádrľí.
Vývoj a implementácia aplikačného programového vybavenia - vizualizácia , riadiaca databáza, sekvencie, nábeh.
Slovnaft, Tepláreň, Preplachové hospodárstvo, SR 2008
Rockwell Automation - CLX, PanelView
Upgrade SLC na CLX.
Vývoj a implementácia aplikačného programového vybavenia - vizualizácia , riadiaca databáza, komunikácia s DCS Foxboro I/A, nábeh.
Slovnaft, Kompresorová stanica, SR 2007
Foxboro IA - CP60, Modbus
Vývoj a implementácia aplikačného programového vybavenia - vizualizácia, riadiaca databáza, sekvenciekomunikácia so zabezpečovacím systémom kompresorov (Modbus), nábeh.
SeverCorr, Continuous Galvanealling Line project, Belgicko/USA 2006 - 2007
Rockwell Automation CLX, RSViewSE
Vývoj a implementácia aplikačného programového vybavenia - vizualizácia, riadiaca databáza, nábeh.
Slovnaft, CHÚV, SR 2007
Rockwell Automation - Redundant CLX, RSViewSE
Lime softening projekt.
Vývoj a implementácia aplikačného programového vybavenia - vizualizácia , riadiaca databáza, sekvencie, nábeh.
Slovnaft, CHÚV, SR 2007
Rockwell Automation - Redundant CLX, RSViewSE
Offsites project - preprava a uskladnenie chemikálií.
Vývoj a implementácia aplikačného programového vybavenia - vizualizácia , riadiaca databáza, sekvencie, nábeh.
Slovnaft, CHÚV, SR 2007
Rockwell Automation - Redundant CLX, RSViewSE
Uprage CLX procesorov na Redundantné páry, Upgrade vizualizačného systému na RSViewSE.