Automobilový priemysel (... viac info)
Hyundai Motor Manufacturing Alabama (USA), PSA Peugeot Trnava
Potravinársky priemysel (... viac info)
AB InBev, pivovar Heineken (Holandsko, Nigéria, Vietnam, Singapur), pivovar Carlsberg (Dánsko)...
Energetika (... viac info)
CMEPS (Slovnaft a.s. - Tepláreň), SE - Tepláreň Košice, CHEMES Humenné, Elektrárna Chvaletice, Tepláren Komořany, BEWAG Berlin, Keadby Power Station (Veľká Británia)...
Chemický a farmaceutický priemysel (... viac info)
Biochemie Kundl, Chemie Linz, Agrochemie Linz (Rakúsko), Procter & Gamble (Turecko), Dupont (Luxembursko), SC Johnson polymer (USA), Chemie Wacker Burghausen (Nemecko), ENAEX (Čile), Aquachemia Žilina (Slovensko)...
Ťažba a spracovanie ropy a zemného plynu, rafinérie, technické plyny (... viac info)
BONGA FPSO (Nigéria), Blue Water FPSO, Bonny Island (Nigéria), Slovnaft a.s. (Slovensko), 1. česká rafinérska (Česko), PDO (Oman), Tasnee (SAE), Cienfuegos (Kuba), Kasaghan (Kazakstan)...
Iné (... viac info)
Slovnaft a.s. - CHÚV, Kompresorová stanica (Slovensko), Severcorr (USA)