Rozsah a predmet činností pre registráciu podľa STN EN ISO 9001:2015.

  

Norma je aplikovaná v plnom rozsahu okrem nižšie uvedenej výnimky.

Riadenie projektov, návrh a tvorba aplikácií riadiacich systémov, uvádzanie riadiacich systémov do prevádzky a ich údržba.

Výnimka:

ISO