ContEx bude

dodávať riadiace systémy a informačné technológie na vysokej technickej úrovni stredným a väčším podnikom na domácom aj zahraničnom trhu.

ContEx bude

poskytovať služby, s kvalitou na úrovni popredných svetových firiem, od tvorby koncepcie, až po jej realizáciu.

ContEx bude

spoľahlivým partnerom všetkým zainteresovaným stranám.

ContEx bude

zakladať svoju úspešnosť na schopnostiach svojich pracovníkov, ktorých bude aktívne podporovať v ich rozvoji.