Založenie: Apríl 1992
Počet zamestnancov: 12

Minulosť

Spoločnosť bola založená ako inžinierska skupina, ktorá mala zaplniť medzeru v nedostatku organizácií zaoberajúcich sa expertízou a priemyselnými aplikáciami riadiacich systémov. Základným predpokladom pre vznik bola vôľa zakladajúcich členov vytvoriť novú formu sebarealizácie v podobe firmy ContEx, spoločnosti postavenej na bohatých skúsenostiach      s úspešným nasadzovaním špičkových riadiacich systémov.

Zdrojom skúseností bola dlhoročná práca v oblasti automatizácie a riadenia procesov v a.s. Slovnaft , ktorá umožňovala styk s najmodernejšími prostriedkami automatizácie firiem ako sú Foxboro alebo Honeywell.

Súčasnosť

V súčasnej etape rozvoja sa firma ContEx orientuje na tri hlavné produkty:

V roku 1996 sa firma ContEx stala systémovým integrátorom firmy Allen-Bradley (teraz Rockwell Automation). V roku 1997 podpísala firma ContEx inžiniersky kontrakt s firmou Foxboro (teraz Invensys Automation)