Sídlo firmy

Grösslingová 49, 811 09 Bratislava

Prevádzka

Lombardiniho 24, 831 03 Bratislava

Adresa pre zasielanie koreąpondencie

P.O.Box 139, 830 00 Bratislava 3

Telefón

02 - 4445 2154, 4445 2164

E-mail

contex@contex.sk

Mapa