Energetika

CMEPS (Slovnaft) Tepláreň, SR, servis DCS 1993 - 2018
Foxboro I/A, Mesh - AW70, ZCP270, FCP270
Triconex ESD (Trident, Tricon)
Rockwell Automation, Control Logix, PLC5 - RS Logic
HIMA
Pravidelná údržba a 24 hodinový servis riadiaceho systému teplárne, automatiky horákov a ZZS kotlov.
CMEPS (Slovnaft) Tepláreň, SR, 2017 - 2018
Foxboro I/A - AW70, ZCP270
ESD Trident
Dodávka kompletného inžinieringu spojeného s Up-grade operátorských staníc (15x Workstation Model H92), serverov (2x Workstation Server Model H90), podporných staníc (1x Workstation Model H92 pre Tristation 1x Workstation Model H92 pre FoxAMI, 1x Workstation Model H92 pre konfiguráciu (inžinierske PC, 4x HP T730 Thin Client) I/O modulov kotlov K1,2,3 (výmena FBM Fxx za FBM2xx), PLC5 TUV2 a PLC5 TUV4 (výmena PLC5 za Compact Logix), Upgrade operačného softvéru riadiacich procesorov a komunikačných modulov.
CMEPS (Slovnaft) Tepláreň, SR, turbína TG1 2015 - 2016
Foxboro I/A - AW70, ZCP270
ESD Trident
Výmena zastaraného ESD turbíny za ESD Trident, HMI v DCS, sériová komunikácia. Dodávka na kľúč
CMEPS (Slovnaft) Tepláreň, SR, turbína TG4 2014
Foxboro I/A - AW70, ZCP270
Výmena vstupných a výstupných kariet typu FBC (Eckardt) za FBM2xx
CMEPS (Slovnaft) Tepláreň, SR, kotle K4/K5 2010 - 2013
Foxboro I/A - AW70, ZCP270
ESD Tricon
Vývoj a implementácia aplikačného programového vybavenia nových kotlov K4 a K5 (výrobca SES Tlmače, 160 t/h, palivo olej/ZP/RP) - riadiaca databáza, programovanie zabezpečovacieho systému a automatiky horákov Tricon, vizualizácia, Modbus komunikácia s PLC tretích strán (3x kompresory, 1x odlucovače, 2x ofukovače ROV), nábeh.
CMEPS (Slovnaft) Tepláreň, SR, turbína TG5 2010 - 2013
Foxboro I/A - AW70, ZCP270
Vývoj a implementácia aplikačného programového vybavenia novej turbíny TG5 (výrobca Škoda Power, 60 MW, kondenzačná turbína) - riadiaca databáza, vizualizácia, Modbus komunikácia s riadiacim a zabezpecovacím systémom Woodward, nábeh.
CMEPS (Slovnaft) Tepláreň, SR, cirkulacné centrum CC8 2010 - 2013
Foxboro I/A - AW70, FCP27
Vývoj a implementácia aplikačného programového vybavenia nového cirkulačného centra CC8 (výrobca FANS) - riadiaca databáza, vizualizácia, Modbus komunikácia s PLC filtrácie (Simatic), nábeh.
CMEPS (Slovnaft) Tepláreň, SR, Odsírenie 2010 - 2012
Foxboro I/A - AW70, ZCP270
ESD Trident
Vývoj a implementácia aplikačného programového vybavenia prevádzky Odsírenie - riadiaca databáza, programovanie zabezpečovacieho systému Trident, vizualizácia, Modbus komunikácia s PLC Rockwell Automation (2x centrifúga, 2x silo), komunikácia s vibracným monitorovacím systémom, nábeh.
CMEPS (Slovnaft) Tepláreň, SR, ČOV pre odsírenie 2010 - 2012
Foxboro I/A - AW70, FCP270
Vývoj a implementácia aplikačného programového vybavenia novej čističky odpadných vôd pre prevádzku Odsírenie - riadiaca databáza, Profibus komunikácia s PLC Simatic S200, nábeh.
CMEPS (Slovnaft) Tepláreň, SR, Upgrade DCS 2007 - 2011
Upgrade DCS Foxboro I/A Nodebus/LAN na architektúru MESH. Upgrade sa týkal operátorských staníc (13x AW51 na AW70), riadiacich procesorov (16x CP30/40/60 na 10x ZCP270) a komunikácií (12x ABSTAT, ABGW, MODGW na FBM230/FBM231/FBM233).
Keadby Power Station, SSE, Veľká Británia 2007 - 2009
Foxboro I/A - FCP270, IACC, Infusion
Migrácia DCS Westinghouse na I/A.
Konfigurácia riadiacej databázy.
Slovnaft, Tepláreň, SR 2007
Rockwell Automation, Control Logix
TG2 upgrade PLC5 na CLX.
Vývoj a implementácia aplikačného programového vybavenia - riadiaca databáza, vizualizácia, omunikácia s DCS Foxboro I/A, nábeh.
Tepláreň Košice, SR 2005
Foxboro I/A - ABGW, AW51B, WP51D
Rockwell Automation, PLC5, Control Logix
Komunikácia riadiaceho systému s novým systémom elektroodlučovačov kotla PK3 (Control Logix) prostredníctvom existujúceho PLC5. Vizualizácia v riadiacom systéme kotla.
Slovnaft, Tepláreň, SR 2004
Foxboro I/A - AW51E, WP51B, CP40, ABSTAT
Rockwell Automation, PLC5 - RS Logic
Začlenenie riadenia TG3 do riadiaceho systému teplárne, analógová časť do Foxboro I/A, motor control do PLC5. Dodávka inžinieringu, aplikačného prog. vybavenia (riadenie + vizualizácia), oživenie, skúšky a nábeh.
Slovnaft, Tepláreň, SR 2003 - 2004
Foxboro I/A - AW51E, WP51B, CP40, MODGW
Oprava hydraulickej regulácie TG2 výmenou Woodward WW501 a ZZS Simatic za Woodward WW Micronet. Dodávka inžinieringu, aplikačného prog. vybavenia, oživenie, skúšky a nábeh pre systém FOXBORO I/A. Zabezpečenie projektu, dodávky, montáže, oživenia a kabeláže SRTP prostredníctvom subdodávky od PPA Inžiniering.
Slovnaft, Tepláreň, SR 2003 - 2004
Foxboro I/A - AW51E, WP51B, CP40, ABSTAT
Rockwell Automation, PLC5 - RS Logic
Riadenie ovládania elektronapájačiek EN1, EN3, EN5, EN6, EN8, EN9 a EN10 zálohovým procesorom Rockwell Automation - PLC5, komunikácia s riadiacim systémom, vizualizácia v riadiacom systéme, oživenie, skúšky a nábeh.
Slovnaft, Tepláreň, SR 2003
Foxboro I/A - AW51E, WP51B, CP40, MODGW
Modifikácia riadenia a vizualizácie TG1 a komunikácie na ZZS Simatic a WW z dôvodu GO TG1, ktorú realizovala firma ALSTOM POWER.
Slovnaft, Tepláreň, SR 2003
Foxboro I/A - AW51E, WP51B, CP40, MODGW
Rockwell Automation, PLC5 - RS Logic
HIMA
Modifikácia parametrov spaľovania (lambda, I) v riadiacom systéme a v automatike horákov podľa požiadaviek dodávateľa horákov - fy. M&S pre kotle K1, K2, K3, K7 a K8
BEWAG, Berlín, Nemecko 2001 - 2003
Foxboro I/A - AW51E, WP70, CP40, FoxCAE/COMOS
Vytváranie typických riadiacich slučiek, konfigurácia vizualizácie pre 300 MW blok D tepelnej elektrárne Reuter West.
Slovnaft, Tepláreň, SR 2000 - 2001
Foxboro I/A - AW51E, WP51B, CP40, MODGW
Oprava hydraulickej regulácie TG4 inštaláciou Woodward WW505E a ZZS Simatic. Dodávka inžinieringu, aplikačného prog. vybavenia, komunikácia na WW a ZZS Simatic, oživenie, skúšky a nábeh pre systém FOXBORO I/A. Zabezpečenie projektu, dodávky, montáže, oživenia a kabeláže SRTP prostredníctvom subdodávky od PPA Inžiniering.
1.SZ Teplárenská a.s., Komořany, ČR 1997 - 2000
Foxboro I/A - AW51B, CP40
Nasadenie riadiaceho systému pre 4 fluidné 150 t/h kotly K7-10 uholnej elektrárne Komořany. Dodávka inžinieringu, aplikačného prog. vybavenia, oživenie, skúšky a nábeh.
ČEZ, Elektrárna Chvaletice, ČR 1996 - 1999
Foxboro I/A - AW51B, WP51B, CP40
Nasadenie riadiaceho a zabezpečovacieho systému pre 3 x 200MW bloky B2-B4 uholnej elektrárne Chvaletice s pracovníkmi materskej firmy The Foxboro Company a fy. Babcock & Wilcox. Dodávka zahŕňala okrem štandardných aktivít programovania riadenia a vizualizácie uholného kotla, elektronapájačiek, turbonapájačky a turbíny, kompletné oživenie a uvedenie do rutinnej prevádzky aj špeciálne činnosti - programovanie ZZS kotla a turbíny, programovanie primárneho riadenia turbíny, alarmovanie s časovým rozlíšením 1 ms.
Slovnaft, Tepláreň, SR 1998 - 1999
Foxboro I/A - AW51B, WP51B, CP40, MODGW
Rockwell Automation, PLC5 - RS Logic
Výmena horákov kotlov K1, K2, K7 a K8 z dôvodu znižovania emisií.
Dodávka inžinieringu, aplikačného prog. vybavenia automatiky horákov (Rockwell Automation - PLC5) a modifikácia riadenia a vizualizácie spaľovania, oživenie, skúšky a nábeh pre systém FOXBORO I/A pre kotle K1 a K2. Dodávka inžinieringu, modifikácia riadenia a vizualizácie spaľovania, oživenie, skúšky a nábeh pre systém FOXBORO I/A, komunikácia s automatikou horákov HIMA dodávanou výrobcom horákov fy M&S pre kotle K7 a K8.
Slovnaft, Tepláreň, SR 1997 - 1998
Foxboro I/A - AW51B, WP51B, CP40, MODGW
Dodávka inžinieringu, aplikačného prog. vybavenia (riadenie a vizualizácia), oživenie, skúšky a nábeh pre systém FOXBORO I/A pre nový 250 t/h kotol K3, ktorý bol dodávaný v investičnej akcii firmou AEE. Horáky a automatiku horákov dodávala firma M&S.
Tepláreň Košice, SR 1997 - 1999
Foxboro I/A - AW51B, WP51B, CP40, MODGW
Rockwell Automation, PLC5 - RS Logic
Denitrifikácia kotlov PK3, PK4 a HK3.
Dodávka inžinieringu, aplikačného prog. vybavenia automatiky horákov (Rockwell Automation - PLC5), modifikácia riadenia a vizualizácie spaľovania, oživenie, skúšky a nábeh. Projekt bol realizovaný formou dodávky na kľúč. Zabezpečenie projektu, dodávky, montáže, oživenia a kabeláže SRTP prostredníctvom subdodávky od PPA Inžiniering.
Tepláreň Košice, SR 1996 - 1997
Foxboro I/A - AW51B, WP51B, CP40
Rockwell Automation, PLC5 - RS Logic
Nasadenie riadiaceho systému pre 210 t/h uholný kotol PK4.
Dodávka inžinieringu, aplikačného prog. vybavenie riadenia a vizualizácia, oživenie, skúšky a nábeh.
Slovnaft, Tepláreň, SR 1995
Foxboro I/A - AW20, WP30, CP30, MODGW
Rockwell Automation, PLC5 - RS Logic
Nasadenie riadiaceho systému pre novú 32 MW turbínu TG2.
Dodávka inžinieringu, riadenie binárnych zariadení (PLC5), vizualizácia, komunikácia so ZZS Simatic, oživenie, skúšky a nábeh.
Slovnaft, Tepláreň, SR 1993 - 1994
Foxboro I/A - AP20, WP30, CP30, MODGW
Nasadenie riadiaceho systému pre novú 25 MW turbínu TG1.
Dodávka inžinieringu, vizualizácia, komunikácia so ZZS Simatic, oživenie, skúšky a nábeh.
CHEMES, Humenné, SR 1993 - 1994
Foxboro I/A - AP20, WP30, CP30, PW-OE, ABGW
Rockwell Automation, PLC5, SLC500 - RS Logic
Nasadenie riadiaceho systému pre 50 t/h plynovo / olejovo / roštový uholný kotol K3. Dodávka inžinieringu, riadenie, vizualizácia, oživenie, skúšky a nábeh. Komunikácia s riadiacim systémom kotla K9 - SLC500.
Slovnaft, Tepláreň, SR 1992 - 1993
Foxboro I/A - AP20, WP30, CP30
Rockwell Automation, PLC5 - RS Logic
Nasadenie riadiaceho systému pre 120 t/h plynovo / olejový kotol K2.
Dodávka inžinieringu, riadenie binárnych zariadení (PLC5), vizualizácie, oživenie, skúšky a nábeh.
Tepláreň Košice, SR 1992 - 1993
Foxboro I/A - AP20, WP30, CP30
Nasadenie riadiaceho systému pre 210 t/h uholný kotol PK3.
Dodávka inžinieringu, vizualizácie, oživenie, skúšky a nábeh.